Καινοτόμες δράσεις 2016-2017

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2016-2017. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

1) «Ποιότητα ζωής και προαγωγή υγείας»

2) «Είμαστε ό,τι τρώμε»

3) «Μαθαίνω να κυκλοφορώ»

4) «Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων – Ενδοσχολική βία – Ασφαλές και δημιουργικό σχολείο με χαρούμενα παιδιά»

5) «Προαγωγή συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας σε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

1) «Φυτά και βότανα»

Πρόγραμμα Πολιτιστικό:

1)  «Ταξιδεύοντας στη γεύση»