Καινοτόμες δράσεις 2015-2016

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2015-2016. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

1) «Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους»

2) «Στοματική Υγιεινή»

3) «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»

4) «Η πρόληψη του εκφοβισμού, της βίας σ΄ ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο»

5) «Σχολικός εκφοβισμός»

Προγράμματα Πολιτιστικά

1) «Ζωγραφίζοντας τη…Μυθολογία»

2) «Βυζάντιο. Τόσο μακριά, αλλά και τόσο κοντά μας»