Καινοτόμες δράσεις 2014 – 2015

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2014-2015. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

1) «Ποιότητα ζωής και προαγωγή υγείας» (Αγωγή Υγείας).

2) «Ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικής νοημοσύνης και διαχείριση κρίσεων» (Αγωγής Υγείας)

3) «Κυκλοφοριακή Αγωγή» (Αγωγής Υγείας)

4) «Φυτό μου αρωματικό» (Περιβαλλοντικής Αγωγής)

5) «Απειλούμενα ζώα –Endangered species» (Περιβαλλοντικής Αγωγής)

6) «Τοπική Ιστορία της Θεσσαλονίκης» (Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος)

7) «Θεσσαλονίκη η πορεία της μέσα στο χρόνο» (Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος)

8) «Φτιάχνουμε παραμύθια για τη θάλασσα και τη φιλία» (Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος)

9) «Στα αχνάρια της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης» (Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος)

10) «Ο Shakespeare στα μέτρα μας» (Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος)

11) «Εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο χώρο του σχολείου» (Αγωγής Υγείας)

12) «Exploring our solar system – Εξερευνώντας το Ηλιακό μας σύστημα» (Περιβαλλοντικής Αγωγής)