Καινοτόμες δράσεις 2013 – 2014

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2013-2014. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

1)      «Ποιότητα ζωής και προαγωγή υγείας» (Αγωγή Υγείας).

2)      «Διατρέφομαι σωστά, γυμνάζομαι τακτικά, αποκτώ υγιεινές συνήθειες στη ζωή μου» (Αγωγή Υγείας).

3)      «Σωστή κυκλοφορία, όχι αδιαφορία» (Αγωγή Υγείας).

4)      «Υδροβιότοποι της περιοχής μας. ENDANGERED ANIMALS» (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

5)      «Μεσόγειος πηγή ζωής. Συνάντηση πολιτισμών» (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

6)      «Αειφορική διαχείριση μνημείων Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης» (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

7)      «Μένουμε πάντα παιδιά» (Πολιτιστικών Θεμάτων).