Καινοτόμες δράσεις 2012-2013

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςαγωγής υγείας και πολιτιστικά καθώς και άλλες καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο σχολείο το σχολικό έτος 2012-2013. Τα προγράμματα που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι τα εξής:

1) «Η καλλιέργεια της ελιάς και η πολιτισμική της ιστορία» (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

2) «Άστρα και Μουσική» (Πολιτιστικό)

3) «Στοματική Υγιεινή (γερά δόντια – χαρούμενα παιδιά)» (Αγωγής Υγείας)

4) «Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις παραδόσεις» (Πολιτιστικό)

5) «Ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων με έμφαση στην προαγωγή της αυτοεκτίμησης και στη γνωριμία με τον άλλο» (Αγωγής Υγείας)

6) «Κυκλοφοριακή Αγωγή» (Αγωγής Υγείας)

7) «Ατμόσφαιρα – Κλιματικές αλλαγές» (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

8) «Είμαι η ελιά η τιμημένη. – Η ιστορία της ελιάς. Συμβολική και λατρευτική χρήση της, διατροφική αξία, μύθοι και παραδόσεις, οικοσύστημα ελαιώνα, αειφορία» (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)