ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Όλοι οι μαθητές μπορούν να εγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την απόκτηση e-mail ,από τον κηδεμόνα τους, μέσω της σελίδας

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php  , βάσει της εγκυκλίου 39731/Δ2 20-3-2020.

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή /τρίας στο Πανελληνίο Σχολικό Δίκτυο
StudentsRegisterHelp

Περιβαλλοντική δράση με θέμα: «Χριστουγεννιάτικα δέντρα με ανακυκλώσιμα υλικά και φαντασία – μια εναλλακτική αειφορική πρόταση»

Το δικό μας χριστουγεννιάτικο δέντρο με ανακυκλώσιμα/«άχρηστα» υλικά.

Το δικό μας χριστουγεννιάτικο δέντρο με ανακυκλώσιμα/«άχρηστα» υλικά.

Οι μαθητές της Γ 1 τάξης του σχολείου μας και ο δάσκαλός τους Τσοπανίδης Σταμάτης παρουσίασαν το δικό τους   χριστουγεννιάτικο δέντρο με ανακυκλώσιμα/«άχρηστα» υλικά στα πλαίσια του προγράμματος  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  , δράση με θέμα: «Χριστουγεννιάτικα δέντρα με ανακυκλώσιμα υλικά και φαντασία –  μια εναλλακτική αειφορική πρόταση».

Καλά Χριστούγεννα …