Ενημέρωση για την ανακύκλωση των υλικών

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών μας και της συνειδητοποίησης του ρόλου του πολίτη στην ανακύκλωση των υλικών οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του σχολείου παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ανακύκλωση-Αλλάζοντας  συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον» στις 27 και 28 Νοεμβρίου.Το πρόγραμμα παρουσίασε συνεργάτης της Αναπτυξιακής Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης  «Ανατολική Α.Ε.»

Η εισήγηση ξεκίνησε με μια μικρή συζήτηση και έθεσε τη βάση για την παρακολούθηση ενός βίντεου. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα υλικά που ανακυκλώνονται με την επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σκουπίδια, αφού μπορούν να αρχίσουν ένα νέο κύκλο ζωής καθώς, επίσης, στο σωστό τρόπο ανακύκλωσης και τον τρόπο διαλογής τους. Τα παιδιά παρακολούθησαν με προσοχή και διατύπωσαν αρκετές ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ευελπιστούμε ότι θα σκέφτονται πιο πολύ πού θα πετάξουν τα απορρίμματα και θα γίνουν μεταφορείς της γνώσης που απέκτησαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σαρρούδη Ιωάννα