Συλλέγω καπάκια για καλό σκοπό

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε τα παιδιά να «νοιάζονται και να δρουν»  πραγματοποιήθηκε με αρκετή επιτυχία η συλλογή καπακιών από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας.

Μετά την πρωινή προσευχή, όλα τα παιδιά συγκεντρώθηκαν και ενημερώθηκαν για την ποσότητα των καπακιών που συνέλεξαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Αρχικά μαθητές/ήτριες των μεγαλύτερων τάξεων μίλησαν στα πρωτάκια για τη συγκεκριμένη δράση και τους κάλεσαν να πάρουν μέρος και αυτοί/ές στη δράση.

Ήδη από την επόμενη ημέρα τα παιδιά με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και άρχισαν να συγκεντρώνουν καπάκια.

Τα καπάκια (230 κιλά) στάλθηκαν στον Σύλλογο Παραπληγικών και κινητικά αναπήρων του Νομού Πέλλας.