ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία έπειτα από ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το πρόγραμμα δράσεις για τα άτομα με αναπηρία. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ομόφωνα το Δεκέμβριο του 2006. Η Σύμβαση αυτή εγγυάται ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στη ζωή στην ίδια βάση με τους άλλους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 1 στους 6 πολίτες στην ΕΕ αντιμετωπίζει κάποιου είδους αναπηρία. 190.000.000 αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους,  επειδή η κοινωνία δε λαμβάνει υπόψη της τις ειδικές ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και να μη συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής (εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα).

Στη σχολική μας κοινότητα δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο προβληματισμού για την έννοια της αναπηρίας  με συζήτηση, ανάγνωση κειμένων και παρακολούθηση ταινιών για να αποδεχτούν οι μαθητές τη διαφορετικότητα και να καλλιεργηθεί ο σεβασμός απέναντι στα άτομα αυτά. Παράλληλα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες  οι μαθητές κλήθηκαν να συνειδητοποιήσουν τους περιορισμούς που θέτει το κοινωνικό περιβάλλον στα άτομα με αναπηρία και να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης.

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 26

Ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

Μέσα στο πλαίσιο της συλλογικής ευθύνης ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς τι κάνει ή τι μπορεί να κάνει ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη και πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών.

Αφήστε μια απάντηση