Σχολική Διαρροή-Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

  • Στο πλαίσιο του Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μας μονάδας συστάθηκε ομάδα δράσης με στόχο την διερεύνηση των αναγκών των μαθητών της Στ΄ τάξης σκεπτόμενοι τις δυσκολίες που θα προκύψουν από τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, και την  υλοποίηση δράσεων για τη διευκόλυνση των μαθητών. Η μετάβαση αυτή δεν περιορίζεται στην αλλαγή βαθμίδας, αλλά συνοδεύεται από το πέρασμα της παιδικής ηλικίας στην εφηβεία. Οι αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές που βιώνουν τα παιδιά μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την επίδοση και τη μαθησιακή τους πορεία. Οι μεταβολές που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές αφορούν κυρίως τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, την πληθώρα των γνωστικών αντικειμένων, τη φιλοσοφία των εξετάσεων και τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν. Άμεση απόρροια των μεταβολών αυτών είναι τα παιδιά να βιώνουν έντονες ενδοψυχικές συγκρούσεις, όπως άγχος, φόβο, ανασφάλεια. Για την αποφυγή ανάπτυξης τέτοιων συναισθημάτων, θα πραγματοποιηθούν δράσεις που θα λειτουργήσουν ως «γέφυρα» από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με στόχο τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά για το νέο τους ξεκίνημα, έχοντας αρωγούς τους δασκάλους τους. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν επίσκεψη των μαθητών στο Γυμνάσιο, πραγματοποίηση κουτιού αναμνήσεων(με ζωγραφιές και γράμματα) από τους μαθητές των μικρών τάξεων και διεξαγωγή τελικής γιορτής αποχαιρετισμού που θα συνοδεύεται από πάρτι προς τιμήν των αποφοίτων. Ακόμη, θα διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, για την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαδικασία της μετάβασης, με συμμετοχή ψυχολόγου.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση