Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Ο κατάλληλος συντονισμός της σχολικής ζωής θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και εσάς τους γονείς. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ανάγκη συμφωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας σε ένα πλαίσιο αρχών. Αυτό το πλαίσιο αρχών αντλεί την ισχύ και την αποτελεσματικότητά του από την αποδοχή και την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της σχολικής κοινότητας και αποτυπώνεται τελικά σε ένα σύνολο ρυθμιστικών κανόνων με τη μορφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου.

Φέτος αποφασίσαμε την επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντα Εσωτερικού Κανονισμού καθώς και τη διάχυσή του σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με σκοπό την ενημέρωση και τη σωστή τήρησή του από όλους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους , παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

https://forms.gle/LYzPEUMaZAmSc8uF7

 

Με εκτίμηση

Η Ομάδα που υλοποιεί τη δράση:

Ιωάννα Καραβατά, Βασιλική Κουρκουνά, Επαμεινώνδας Μπάιμπος,

Δανάη Κοκκόλη, Μαρία Κρεμαστιώτη, Γεωργία Γαβριλάκη (συντονίστρια)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση