ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΧΟΙ

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση

 • Να αναπτύξουν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή τους
 • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας
 • Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους αλλά και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τις σέβονται
 • Να μάθουν τα ήθη-έθιμα και τις ελληνικές παραδόσεις όπως και ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
 • Να γνωρίσουν το εγγύς και το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με αυτό
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον
 • Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής και προστασίας
 • Να γνωρίσουν βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής
 • Να αποσαφηνίσουν βασικές χρονικές έννοιες (πριν, τώρα, μετά …)
 • Να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων και να διηγούνται γεγονότα σύμφωνα με την χρονική τους ακολουθία
 • Να ενδιαφέρονται για τα ιστορικά γεγονότα

 

 

  Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση

Σε μια «εμπλουτισμένη επιστημονικά τάξη» δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες ώστε:

 • Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς
 • Να εξερευνούν το φυσικό και τεχνικό κόσμο
 • Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών και αντικειμένων
 • Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση, να πειραματίζονται και να μελετούν διάφορα φαινόμενα και υλικά
 • Να γνωρίσουν τις μορφές ενέργειας και τους τρόπους εξοικονόμησης
 • Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον (χρώμα, μέγεθος…)
 • Να γνωρίσουν το κοντινό ανθρωπογενές περιβάλλον (το σχολείο, η γειτονιά μας)
 • Να ΄΄διαβάζουν΄΄ απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για τα μορφολογικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (νερό, αέρας….)
 • Να περιγράφουν τις μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα
 • Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον
 • Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

 

 

Αφήστε μια απάντηση