Βίντεο, Τμήμα Δ2

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε., τα παιδιά της τάξης Δ2 δούλεψαν ανά ομάδες, και έφτιαξαν μία ιστορία.

Τα παιδιά έγραψαν τις ιστορίες, και στη συνέχεια τις εικονογράφησαν. Οι ζωγραφιές τους ψηφιοποιήθηκαν με την χρήση ενός σαρωτή, ενώ οι ιστορίες ηχογραφήθηκαν στον υπολογιστή του σχολείου.

Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό κατάλαβαν την χρήση του σαρωτή

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Βίντεο, Τμήμα Δ1

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τ.Π.Ε., τα παιδιά της τάξης Δ1 δούλεψαν ανά ομάδες, και έφτιαξαν μία ιστορία.

Τα παιδιά έγραψαν τις ιστορίες, και στη συνέχεια τις εικονογράφησαν. Οι ζωγραφιές τους ψηφιοποιήθηκαν με την χρήση ενός σαρωτή, ενώ οι ιστορίες ηχογραφήθηκαν στον υπολογιστή του σχολείου.

Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό κατάλαβαν την χρήση του σαρωτή

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Η τάξη Ε2!

H παρακάτω παρουσίαση έτοιμάστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε. Τα παιδιά του Ε2 έμαθαν πως μπορούν να αλλάζουν το χρώμα των γραμμάτων, το φόντο των διαφανειών, και πως μπορούν να εισάγουν εικόνες στις παρουσιάσεις τους.
Καθένα από τα παιδιά έκανε μια διαφάνεια όπου περιγράφει τον εαυτό του, και το

 » Διαβάστε όλο το άρθρο