<<ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ>>

Τη Δευτέρα 7-10-2019 οι μαθητές των τμημάτων Γ1΄ και Γ2΄ βίωσαν <<Το πάτημα των σταφυλιών >>

και έφτιαξαν μούστο στην αυλή του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των δασκάλων τους

κ. Παντολέων Παντελή και  κ. Ξανθοπούλου Ελένης στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης!!!