Οδηγίες Πλοήγησης

Για να πλοηγηθείτε στο ιστολόγιό μας, μπορείτε να επιλέξετε κατηγορία από το διπλανό μενού.

Θα βρείτε κατηγορίες που αναφέρονται σε καθεμία από τις 12 τάξεις του σχολείου μας, στις σχολικές μας εορτές, και σε άλλες δραστηριότητες (π.χ., προγράμματα αγωγής υγείας) που με τον καιρό θα προστίθενται από τους δασκάλους του σχολείου μας.

Η επίσημη ιστοσελίδα του 17ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, με πληροφορίες για την λειτουργία της σχολικής μονάδας και για τους διδάσκοντες είναι εδώ.