Εγγραφές μαθητών Α’ τάξης 2021-22

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη πραγματοποιούνται από την 1η μέχρι και την 20η Μαρτίου. Κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 στην Πρώτη Τάξη θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν  το 2015.

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1.   Αίτηση εγγραφής-Yπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη  με τα ακριβή στοιχεία  του μαθητή, (τη δήλωση μπορείτε να την προμηθευτείτε από το σχολείο), για να πάρει το σχολείο μας τα στοιχεία και στη συνέχεια να εκδώσει Πιστοποιητικό Γέννησης.
    •    Για τους αλλοδαπούς μαθητές πρέπει να φέρουν οι γονείς τους Πιστοποιητικό Γέννησης αν υπάρχει ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (υποχρεωτικά). Κάθε δικαιολογητικό εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας ΜαθητήΑΔΥΜ (Το έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το σχολείο).
  2. Βεβαίωση Φοίτησης (προσωρινή), από το Νηπιαγωγείο. (Το Πιστοποιητικό φοίτησης όταν βγεί διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημ. Σχ. Εγγραφής του/της μαθητή/τριας).
  3.  Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΛ ή μισθωτήριο σπιτιού) προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.
  4. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π) (Επίδειξή του για έλεγχο πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εμβολίων ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α΄ τάξη  συγκεντρώνονται από τους διευθυντές  των  σχολείων συμπληρωμένα  όλα μαζί. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται ισομερώς αλφαβητικά και ανά φύλο από επιτροπή που αποτελείται από τους διευθυντές των σχολείων και έναν εκπ/κό του κάθε σχολείου που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων (Πρ. Διατ. 79/2017 Αρθ. 7).

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 9:00 π.μ. με 13:00  καθημερινά

Από τη Διεύθυνση του 17ου  Δημοτικού Σχολείου Λαμίας

Αφήστε μια απάντηση