Εμείς και οι γονείς

Στις μέρες μας αναγνωρίζεται από όλους η αναγκαιότητα της ανάπτυξης και διατήρησης καλών σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, και ιδιαίτερα με τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στη μαθησιακή διδασκαλία. Έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία γονέων- εκπαιδευτικών επηρεάζει θετικά την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, τη σχέση γονέων-μαθητών, το σχολικό κλίμα και τα κίνητρα για μάθηση, τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο, καθώς και την αποδοτικότητα  του σχολείου και την εξασφάλιση  συναίνεσης στους στόχους του σχολείου.  Είναι απαραίτητη λοιπόν η ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και ισότιμης συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Στα πλαίσια Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων η εκπαιδευτικός του Σχολείου μας, κ. Άννα            Αναστασοπούλου, μετά από πρόσκληση των γονέων και των μαθητών του τμήματός της Β2, την Παρασκευή 1/3/2013, το απόγευμα κατασκεύασαν παραδοσιακά παιχνίδια. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ εκπ/κού-γονέων – μαθητών, παράγοντας καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.