βιβλία – συζήτηση και δημιουργία

Παράλληλα με τη διδασκαλία τωνμαθημάτων, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο σχολείο μας λαμβάνουν δράσεις όπως η ανάγνωση, η επεξεργασία και η παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων. Πάρα πολλοί μαθητές τρέχουν στη σχολική Βιβλιοθήκη, προκειμένου να εφοδιαστούν με το βιβλίο της εβδομάδας. Ο κάθε μαθητής , που θα ολοκληρώσει τη μελέτη ενός βιβλίου, συζητά με τον εκπαιδευτικό του τμήματος και τους συμμαθητές του το περιεχόμενο  και την αξία του. Τα  αποτέλεσματα αυτής της δράσης είναι εμφανή στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του κάθε μαθητή.  Παραθέτουμε την εργασία  μαθητών της Ε΄τάξης και την Βιβλιοπαρουσίαση με υπεύθυνη δασκάλα την κ. Μ. Κοτσαντώνη.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.