καινοτόμος διδασκαλία

Συνεχίζονται και κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2012-2013 ο σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και eTwinning  από το σύνολο των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας. Υποβλήθηκαν στη Δ/νση  Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων προς έγκριση.