Καλές πρακτικές διαχείρισης της τάξης

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 του Ν4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄), πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας  σε συνεργασία με το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου ,την  Τρίτη 24 Μαΐου 2022 με θέμα « Καλές πρακτικές διαχείρισης της σχολικής τάξης».

Η σωστή διαχείριση της τάξης διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα, εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, αναπτύσσει τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, προλαμβάνει αλλά και αντιμετωπίζει τις συγκρουσιακές καταστάσεις που δημιουργούνται.

Εισηγήτριες : Σούφλα Δήμητρα ( Εκπ/κος Ειδικής Αγωγής)

Τσώνη Βασιλική ( Εκπ/κος  Ειδικής Αγωγής)

Αντωνίου Ζωή      ( Κοινωνική Λειτουργός )

Γεωργίου Ευτυχία  ( Ψυχολόγος  )

thumbnail 6thumbnail 11thumbnail 10thumbnail 5thumbnail 4