ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ. ΣΤ1

1654007658014Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων , στη θεματική «Ζω Καλύτερα-Ευ Ζην» και υποθεματική «Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» , οι μαθητές,-τριεςτου ΣΤ1 ασχολήθηκαν με το θέμα με τίτλο «Ανθρώπινο Σώμα. Η τελειότερη μηχανή».

Αρχικά έγινε γνωριμία με τα συστήματα οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού. Τα παιδιά έμαθαν τις βασικές τους λειτουργίες και τους δόθηκε φύλλο εργασίας με ερωτήσεις για περαιτέρω εμπέδωση. Τέθηκαν ερωτήσεις από την πλευρά των μαθητών,-τριών  και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.

Κατόπιν , μέσα από φύλλα εργασίας , προβολή βίντεο και συζήτηση , τα παιδιά εστίασαν στις διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε κάθε επίπεδο , καθώς και στις αλλαγές  που συμβαίνουν μπαίνοντας στην εφηβεία.

Ακολούθησαν εργασίες που σχετιζόντουσαν με θέματα διατροφής και άσκησης στη φάση της εφηβείας. Δόθηκε έμφαση στις τροφές που πρέπει να προτιμούν , προκειμένου να «χτίσουν» ένα υγιές σώμα και ποιες να αποφεύγουν , για να μην οδηγηθούν στην παχυσαρκία.

Επιπλέον έμαθαν να βρίσκουν το δείκτη μάζας του σώματός τους και κατανόησαν πόσο σημαντική είναι η καθημερινή άσκηση στη ζωή τους και ποιες αθλητικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να εντάξουν σε αυτή.

Φυσικά , δόθηκε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του πως να φροντίζουν το σώμα τους , να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και κυρίως να το προστατεύουν. Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο κέντρο πρόληψης «Οδυσσέας» με ενδιαφέρουσες δράσεις.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές,-τριες 23ργάστηκαν σε ομάδες για την κατασκευή  κολάζ , ενώ το συγκεκριμένο εργαστήριο συνδέθηκε με το μάθημα της Γλώσσας , ενότητα «Διατροφή» , με τα μαθηματικά για την εύρεση του δείκτη μάζας σώματος , καθώς και με τα Φυσικά , με τις ενότητες :Αναπνευστικό σύστημα , Κυκλοφορικό σύστημα , Μεταδοτικές ασθένειες και Αναπαραγωγικό σύστημα.

 

1654007658043

1654007658036

16540076579871654007658030

1654007658020

 

 

 

 

1654007658004

 

 

 

 

2022 06 01 2

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός

Αμαλία Μανιώτη