ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Τμήμα ΣΤ1. «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας».

1654007939299Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων , στη θεματική «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» , το ΣΤ1 δούλεψε το θέμα με τίτλο «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας».

Αρχικά οι μαθητές,-τριες γνώρισαν τις έννοιες πρόσφυγες , μετανάστες , εσωτερικά εκτοπισμένοι και αιτούντες άσυλο. Παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και μέσα από αυτά κατανόησαν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Τους δόθηκαν αντίστοιχα φύλλα εργασίας , τα οποία δούλεψαν σε ομάδες , για εμπέδωση των παραπάνω εννοιών.

1654007939291

 

Στη συνέχεια , μέσα από φύλλα εργασίας , παρακολούθηση σχετικών βίντεο , ανάγνωση ιστοριών με πρόσφυγες , συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εικόνες και φωτογραφίες ,έγινε προσπάθεια έτσι ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι , τις ανάγκες τους , το συναίσθημά τους και κυρίως να αναπτύξουν θετική στάση απέναντί τους , να μπουν στη θέση τους και να προσπαθήσουν να την αλλάξουν.

1654007939308

1654007939316

1654007939323

 

 

 

 

Επίσης ,έγραψαν ιστορίες που βασιζόντουσαν σε σχετικές φωτογραφίες , παρακολούθησαν βίντεο αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών , αναφέρθηκαν στις αξίες της ζωής και δούλεψαν ομαδικά σε διάφορα κολάζ.

1654007939328Το συγκεκριμένο εργαστήριο συνδέθηκε με το μάθημα της Γλώσσας , με την ενότητα  «Η ζωή σε άλλους τόπους» , καθώς και με το μάθημα της Ιστορίας  με τίτλο «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή».

 

1654007939336

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός

Αμαλία Μανιώτη