Κύτταρο-Δημιουργία με πλαστελίνες.

Οι μαθητές,-τριες του ΣΤ1 ,στο μάθημα των Φυσικών και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «ΈΜΒΙΑ – ΆΒΙΑ» δημιούργησαν το κύτταρο, χρησιμοποιώντας πλαστελίνες διαφορετικών χρωμάτων. Χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού είχαν διδαχθεί το αντίστοιχο μάθημα , έφτιαξαν το κύτταρο.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αμαλία Μανιώτη

https://blogs.sch.gr/17dimagr/files/2022/04/Δημιουργία-με-πλαστελίνες.pdf