ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

 

Περιλαμβάνει τις πρακτικές που θα πραγματοποιήσουν  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Οι καλές αυτές πρακτικές θα συμπεριληφθούνε στην πλατφόρμα αξιολόγησης των σχολείων στο άξονα ”Μάθηση και Διδασκαλία.”