ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Περιέχονται όλες οι αθλητικές δράσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές σε θέματα φυσικής αγωγής και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κατα την διάρκεια της υλοποίησής τους.