Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-14, υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στη Δ/νση του σχολείου και στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Καραντζίνη Θ. Περίληψη των προγραμμάτων παρατίθεται παρακάτω:

Αφήστε μια απάντηση