Έναρξη τηλεκπαίδευσης

Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει αύριο  Τετάρτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEBEX και είναι  υποχρεωτική.

Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι   30 λεπτά  και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται  από τις 2.10 έως τις 5.20 μμ. για τα Δημοτικά. Ανάμεσα στις διδακτικές ώρες θα γίνονται 10λεπτα διαλείμματα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας θα πληροφορηθούν μέσω email από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μέχρι αύριο Τετάρτη  πρωί. Στο πρόγραμμα εκτός από ποια μαθήματα και πότε θα διδάσκονται  θα υπάρχουν ενεργοί οι σύνδεσμοί(links)  των δασκάλων τους καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικότητας που θα διδάσκουν κάθε φορά.

Για να μπείτε στην ηλεκτρονική τάξη του εκπαιδευτικού , αρκεί να πατήσετε τον αντίστοιχο κάθε φορά σύνδεσμο(link).

Εναλλακτικά: Όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής τότε:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  το τηλέφωνό σας, σταθερό ή κινητό σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες

1ο  Καλέστε  τον τηλεφωνικό αριθμό 2119902394.

2ο Ακούστε μήνυμα από αυτόματο τηλεφωνητή στην αγγλική γλώσσα. Όταν τελειώσει, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας τον αριθμό σύνδεσης μας 843092278  και οπωσδήποτε στο τέλος το σύμβολο  # (δίεση).

3ο Στη συνέχεια θα ακουστεί δεύτερο μήνυμα από αυτόματο τηλεφωνητή στην αγγλική γλώσσα. Όταν τελειώσει, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας  το σύμβολο # (δίεση), και τέλος

4ο Συνδεόμαστε και επικοινωνούμε από το τηλέφωνό μας στη σύσκεψη.