ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι όπως θα ισχύσει από Τετάρτη 18/11/2020

Θα ενημερωθείτε με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για τα μαθήματα που θα διδάσκονται τις ώρες αυτές

Εκ της Διευθύνσεως