Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τώρα εσείς τα παιδιά συνεργαστείτε δημιουργώντας πιο ανθρώπινο χώρο για να ζούμε. Συμμετέχουμε όλοι στην ανακύκλωση. Γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

Αγαπητοί γονείς και μαθητές

Το σχολείο μας, προσπαθώντας πάντα να προάγει την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και να ευαισθητοποιήσει όλους μας να συμμετέχουν σε αυτήν συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του πλανήτη μας, φέτος αποφάσισε να ξεκινήσει μία διαφορετική μορφή της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, όχι τόσο συχνή στους χώρους των σχολείων. Αυτή είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαιόλαδων. Το λάδι δηλαδή με το οποίο τηγανίζουμε στο σπίτι μας και στην συνέχεια το πετάμε (συνήθως), μολύνοντας έτσι σοβαρά το περιβάλλον.

Στο σχολείο μας, θα τοποθετηθεί ένα μεγάλο δοχείο συλλογής των χρησιμοποιημένων ελαιόλαδων, στο οποίο θα μπορούν οι μαθητές μας, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι φίλοι μας, να ρίχνουμε τα καμένα μαγειρικά λάδια.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την συλλογή των ελαίων και στη συνέχεια την ανακύκλωσή τους, θα παρέχει στο σχολείο μας ανταποδοτικά, προϊόντα όπως καθαριστικά, κρεμοσάπουνο, σακούλες απορριμμάτων, χαρτί κουζίνας κλπ. Κάτι που θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και βοηθητικό για εμάς.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμμετέχετε και εσείς στην ανακύκλωση των τηγανέλαιων, φέρνοντάς τα στο σχολείο όταν έχετε συλλέξει μία ικανοποιητική ποσότητα, την οποία πρέπει να αποθηκεύεται προσωρινά σε πλαστικά μπουκάλια νερού κλπ, καλά κλεισμένα.

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε τα μαγειρικά λάδια

 

  • Γιατί θα καταλήξουν στα επιφανειακά νερά και στις αποχετεύσεις και μετά στον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Γιατί μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων που συναντάμε στις αποχετεύσεις οφείλεται στα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λάδια!
  • Γιατί 1 λίτρο τηγανέλαιων μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού!!!!!!!!Όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο!Για ένα υγιή πλανήτη!