Με αφορμή ένα φθινόπωρο

  

Με αφορμή το φθινόπωρο τα πρωτάκια μας και τα δευτεράκια μας

δημιούργησαν εξαιρετικές ζωγραφιές. Διδάχθηκαν ποια είναι τα  φθινοπωρινά χρώματα, και τα οποία ταυτόχρονα είναι και θερμά.

Επιμέλεια Αθανασία Κατσιλιέρη, εκπαιδευτικός εικαστικών.