ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρόγραμμα Τετάρτης 01/04/2020
**************************************
-Φυσική Ε’ – ΣΤ’ «Θερμοκρασία – Θερμότητα»
-Φυσική Ε’ «Ηλεκτρικό κύκλωμα / Αγωγοί – Μονωτές»
-Γλώσσα Ε’ «Εγκλίσεις των ρημάτων»