Μαθαίνουμε στο σπίτι με την εκπαιδευτική τηλεόραση

ΤΡΙΤΗ 31/03/2020 : Eπεισόδιο 2: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
***********************
1. Mαθηματικά, Γ’ & Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη
2. Μαθηματικά, Δ’ & Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
3. Φυσική Ε’ & ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος