ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ- ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ

 

Πρόγραμμα Αγωγής υγείας με θέμα: Ατομική υγιεινή-Υγιεινή χεριών που υλοποιείται από τη νοσηλευτική μονάδα του Νοσοκομείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα από το τμήμα επισκεπτριών υγείας, παρουσιάστηκε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, στους μαθητές της Γ΄τάξης του σχολείου μας. Οι επισκέπτριες υγείας ενημέρωσαν τους μικρούς μαθητές για τη σπουδαιότητα τη ατομικής υγιεινής και για τρόπους φροντίδας από τον καθένα. Έπειτα επικεντρώθηκαν στην σπουδαιότητα της υγιεινής των χεριών και τέλος για εμπέδωση όλων έγιναν με τρόπο βιωματικό διάφορα παιχνίδια για την καλύτερη κατανόηση όσων ειπώθηκαν.