Γεωγραφοφυσική

Στα πλαίσια του μαθήματος της  της Φυσικής της Στ΄ τάξης, στην Ενότητα : «Τα ζώα» , οι μαθητές εργάστηκαν και απέδωσαν εικαστικά τα ζώα στα διάφορα φυσικά περιβάλλοντα και ανά τις κλιματικές ζώνες. Και το αποτέλεσμα εμπρός στα μάτια σας.