Φασούλι το φασούλι….

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης , στην Α΄τάξη, εκπονείται πρόγραμμα με θέμα » Παγκόσμιες ημέρες» . Το πρόγραμμα συντονίζει η κα Κλεοπάτρα. Με αφορμή την ημέρα της αποταμίευσης οι μικροί μαθητές έμαθαν την παροιμία » φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι » και προσπάθησαν να αποδώσουν το θέμα εικαστικά. Τα κατάφεραν τέλεια!!!!!!!! Συμφωνείτε?