Ταυτότητες

Με αφορμή το μάθημα της γλώσσας με τους μαθητές της Α΄τάξης μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τις ταυτότητες και τη χρησιμότητά τους. Στο τέλος φτιάξαμε και τις ταυτότητες μας. Οι μαθητές έγραψαν τα στοιχεία τους, κόλλησαν τη φωτογραφία τους και υπέγραψαν τις ταυτότητές τους.