Τα πρώτα μας βήματα

Συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών που διοργανώνεται από τον ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με πολλά Πανεπιστήμια και φορείς. (Πληροφορίες: https://robotics.ellak.gr/).

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) και από τα ΙΕΚ.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους χωρίς να επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειες τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων.

Τίτλος Έργου: «Αυτόματη λειτουργία ισόπεδης διάβασης τρένου με το micro:bit»

Τάξη: ΕΣΤ (Ομάδα: Rail-makers)

Μάθημα: ΤΠΕ (Ενότητα Προγραμματισμός)

Πλατφόρμα υλοποίησης: micro:bit

Το BBC micro:bit είναι ο πνευματικός διάδοχος του BBC Micro της δεκαετίας του 1980, ο οποίος εισήγαγε μια γενιά παιδιών στους υπολογιστές. Το BBC micro:bit έχει την παράδοση 30 χρόνων αλλά το κάνει 18 φορές πιο γρήγορα και είναι 70 φορές μικρότερο από τον προκάτοχό του. (Πληροφορίες: https://microbit.org/)

Σύντομη περιγραφή έργου

Αυτόματη λειτουργία μιας σιδηροδρομικής διασταύρωσης (μονής γραμμής) με τις μπάρες να κλείνουν αυτόματα μόλις περνά το τρένο. Θα χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας μαγνητικού πεδίου (hall sensor) στις γραμμές για την ανίχνευση της διέλευσης του τρένου. Οι μπάρες μπροστά από τη διασταύρωση με το δρόμο ανεβοκατεβαίνουν με τη βοήθεια ενός micro servo. Όταν οι μπάρες κλείνουν θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση (beeper) και φανάρια που θα αναβοσβήνουν για να ειδοποιούν τους οδηγούς των αυτοκινήτων στη διασταύρωση.

Για τη δοκιμή λειτουργίας αλλά και την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί ένα οποιοδήποτε κοινό τρενάκι «παιχνίδι» με γραμμές. Στη μηχανή του τρένου θα τοποθετηθεί στο κάτω μέρος ένας μικρός μαγνήτης ώστε όταν η μηχανή περνά από τον αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου (hall sensor), αυτός να ενεργοποιείται δίνοντας κατάλληλο σήμα στο micro:bit.

Πληροφορίες για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια του έργου στη διεύθυνση:

 

 

 

 

https://4dimkal-robot.weebly.com/epsilonkappapialphaiotadeltaepsilonupsilontauiotakappa941sigmaf-deltarhoalphasigmatauetarhoiota972tauetatauepsilonsigmaf.html