Ημέρα Αθλητισμού

Επιτέλους

Ο καιρός το επέτρεψε και την Παρασκευή καταευχαριστηθήκαμε την εκδρομούλα μας

Ημέρα αφιερωμένη στο Αθλητισμό. Το γενικό πρόσταγμα από την κα Ευτυχία, τη γυμνάστρια μας. Αγωνίσματα, παιχνίδια και κεράσματα από αθλητικό σύλλογο που αγωνίζεται στο στάδιο Λουκαρέας.