ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τη Δευτέρα 21 Μαϊου οι μαθητές των 2 μικρότερων τάξεων του σχολείου μας επισκέφτηκαν το 1ο Νηπιαγωγείο της πόλης μας ανταποδίδοντας την επίσκεψη των νηπίων. Η συνεργασία στηρίχθηκε στο πρόγραμμα ¨Ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό¨, και στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Παραδοσιακά παιχνίδια», που εκπονείται από τις 2 τάξεις μας στην τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για τα δωράκια που μας ΄είχαν ετοιμάσει