΄Ασκηση σεισμού

Προγραμματισμένη άσκηση σεισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10.30 πμ στο σχολείο μας στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων μας και με βάση των εσωτερικό κανονισμό περί αντιμετώπισης ΄Εκτακτων αναγκών

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.oasp.gr/

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ θα μπορέσετε να ενημερωθείτε γενικά αλλά και πιο ειδικά σε ότι πρέπει να ξέρετε για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών