Σαν τα μάτια σου.

Σε πρόγραμμα Αγωγής υγείας συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας σήμερα Παρασκευή. Το πρόγραμμα εκπονείται από το τμήμα Επισκεπτριών υγείας του Γεν. Νοσοκομείου Μεσσηνίας και στους μαθητές μας το παρουσίασε η  η κα Μπούνα Ευσταθία. Το θέμα του ήταν η Όραση.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από την κα Μπούνα για τους τρόπους με τους οποίους οφείλουν να προστατεύουν τη υγεία των ματιών τους που τόσο σημαντική είναι.