Μένουμε ενωμένοι, παραμένουμε δυνατοί

Από το 2012, η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Με αφορμή την Ημέρα αυτή ,και βάσει της εγκυκλίου 34812/ΓΔ4/1-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο σε δράσεις-συζητήσεις-εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τίτλο «Ενδοσχολική Βία και εκφοβισμός».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε:
• ομιλία για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού από τη διευθύντρια του σχολείου με αναφορά στις μορφές , τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
• προβολή ταινίας με τίτλο:»  Ο μυτόγκας» για τις μεγάλες τάξεις.

• Συζήτηση με τους μαθητές

Προβολή της ταινίας: » Η Μόνα σε καινούριο σχολείο και τα μπαλόνια της φιλίας» για την Α τάξη και τη Β τάξη
• Συζήτηση με τους μαθητές
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.Οι επιμέρους στόχοι ήταν οι μαθητές / μαθήτριες:
• να μπορούν να αναγνωρίζουν το εν λόγω φαινόμενο
• να μπορούν να προστατεύονται άμεσα σε κρούσματα εκφοβισμού
• να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού που βιώνει βία και εκφοβισμό
• να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας

Στη συνέχεια οι μαθητές κατασκεύασαν αφίσες με μυνήματα υπέρ της φιλίας και της ενδυνάμωσης