Το δέντρο της ενέργειας

Τις διάφορες πηγές ενέργειας του πλανήτη μας μελέτησαν οι μαθητές της Ε΄τάξης με τη βοήθεια της κας Χρύσας που είναι η υπεύθυνη για το μάθημα αυτό. Ύστερα έφτιαξαν και διακόσμησαν την τάξη τους με ένα δέντρο που για καρπούς έχει τις μορφές ενέργειας και στη βάση του την μορφή του μεγαλύτερου φυσικού επιστήμονα στον 20ο αιώνα Albert Einstein