Τα κάλαντα

Το δικό μας δώρο που επιμελήθηκε η κα Χρύσα

Η ζωγραφία που μας χάρισε ο κος Γιώργος

Το Αλεξανδράκειο γηροκομείο επισκεφτήκαμε με τους μαθητές μας την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, με τη λήξη του εκκλησιασμού και ψάλαμε τα κάλαντα στους οικότροφους που μας καλοδέχθηκαν, μας κέρασαν και μας χάρισαν και ζωγραφιές τους