ΝΕΑΡΟΝ ..ΝΕΑΡΟΝ ΥΔΩΡ………………..ΝΕΡΟ.

Τα πα23191978_897829823697363_2105298508_oιδιά εντυπωσιάστηκαν όταν έμαθαν πως κάποτε το νερό έφτανε στα σπίτια με τον Νερουλά που γύριζε στις γειτονιές και φώναζε:<< ΝΕΑΡΟΝ ΥΔΩΡ ΝΕΑΡΟΝ ΝΕΑΡΟΝ….>>. Kαι στο τέλος για συντομία το <<νεαρόν>> που σημαίνει φρέσκο, έγινε ΝΕΡΟ . Όλα αυτά οι μαθητές των δύο τάξεων, Γ΄και Δ΄τα μελετούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του περιβαλλοντικού τους προγράμματος που έχει θέμα σχετικό με τα επαγγέλματα του παρελθόντος. Μπράβο παιδιά! Αναζητήστε και άλλες παρόμοιες πληροφορίες για να μαθαίνουμε όλοι.