Θεατρική Αγωγή

Ένα σπουδαίο μάθημα έχουν τη χαρά να διδάσκονται φέτος οι μαθητές μας από την κυρία Ελένη.

Σε αυτό  το μάθημα επιδιώκεται η καλλιέργεια των αισθήσεων των μαθητών, ο εμπλουτισμός των εμπειριών τους μέσα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η κοινωνικοποίησή τους, η οργάνωση του ψυχο – πνευματικού τους κόσμου και η κατανόηση, έκφραση και εξωτερίκευση των σκέψεων και συναισθημάτων τους με μαθηματικό και αισθητικό τρόπο.

Οι μαθητές μας χαίρονται ιδιαίτερα που τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν και μεγαλουργούν!!

14469140_1113310348754986_1638872752_n

Αφήστε μια απάντηση