Εσωτερικός Κανονισμός 16ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για το σχολ. έτος 2021-22

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό του 16ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για το σχολικό έτος 2021-22

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (1) (1)