Εγγραφές Μαθητών/τριων στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25

Σύμφωνα με το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25».

Επισημαίνονται τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024
 2. Εγγράφονται τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2019 (νήπια) και το 2020 (προνήπια)
 3. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
 4. Διαδικασία Εγγραφής: α) Χρήση κωδικών: Για την είσοδό στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) εισάγονται οι κωδικοί  taxisnet του γονέα/κηδεμόνα, β) Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει το παιδί σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του/της,  γ) Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του
 5. Δικαιολογητικά: α. αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας σε ψηφιακή μορφή (πχ λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο),  β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ε) υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης έτερου γονέα, στ) αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο τμήμα, στο τμήμα πρόωρης υποδοχής ή στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου
 6. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Νηπιαγωγείου είναι σύμφωνα με το Φ.2/432 (14.2.2023): Η περιφέρεια που περικλείεται από τις οδούς: Άργους – Πλάτωνος – Εξαμιλίων – Ανδρούτσου – Θησέως – Μύρωνος – Λισσύπου και περιοχή Μαγούλα
 7. Ημέρες Επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή
 8. Ώρες Επικοινωνίας: 12:00-13:00
 9. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2741026754
 10. Email Επικοινωνίας: mail@16nip-korinth.kor.sch.gr
 11. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Επισυνάπτεται η σχετική ΕγκύκλιοςΛήψη αρχείου