Επιστολή στον Δήμαρχο Κορινθίων

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στον θεματικό Κύκλο: Φροντίζω το Περιβάλλον (Ανακύκλωση) οι μαθητές/τριες ήρθαν αντιμέτωποι με την επίλυση του προβλήματος που τέθηκε από την εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα το ερώτημα ήταν το εξής: Έξω από το προαύλιο του σχολείου μας υπάρχει ένας κάδος για απορρίμματα (πράσινος κάδος) και ένα κάδος για ανακύκλωση (μπλε κάδος). Θεωρείται οτι μπορεί να τοποθετηθεί και κάποιος επιπλέον κάδος; και αν ναι ποιος;

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριων επικεντρώθηκαν σε τρείς κύριες επιλογές: την τοποθέτηση καφέ κάδου για τα οργανικά απορρίμματα, μωβ κάδου για τα ρούχα, τα παπούτσια και τα κλινοσκεπάσματα καθώς και κάδου ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Μετά από συζήτηση για την δυνατότητα τοποθέτησης τίνος από τους αναφερόμενους κάδους, καταλήξαμε στην επιλογή τοποθέτησης μωβ κάδου ως την πλέον εφικτή.

Ακολούθησε ο προβληματισμός: Τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε ώστε να πραγματοποιηθεί η πρότασή μας;

Ουσιαστικά οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να σκεφτούν συλλογικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και να προτείνουν τρόπους επίτευξης της πρότασής τους. Με την βοήθεια της εκπαιδευτικού κατέληξαν στο  ότι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Δήμαρχο της πόλης καθώς είναι αυτός που αποφασίζει για ανάλογα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο.  Η επίσκεψη στο γραφείο του τέθηκε ως πρόταση, όμως πρακτικά δεν ήταν εφικτή. Οπότε προτάθηκε από την εκπαιδευτικό η αποστολή μιας επιστολής στον Δήμαρχο της πόλης, στην οποία ως μαθητές/τριες του 16ου Νηπιαγωγείου θα αιτούσαμε με τον δικό μας μοναδικό τρόπο την τοποθέτηση ενός μωβ κάδου ανακύκλωσης ρούχων έξω από την αυλή του σχολείου μας.

Το γράμμα το γράψαμε και το υπογράψαμε…

img005 2

Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου ετοίμασε το διαβιβαστικό και το γράμμα δόθηκε στον μπαμπά της μαθήτριάς μας της Αθηνάς, ο οποίος εργάζεται στον Δ. Κορινθίων προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο και να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου

img010 1

Δεν ξέρουμε εάν τελικά τοποθετηθεί ένας μωβ κάδος έξω από την αυλή του σχολείου μας, αυτό άλλωστε θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όμως οι διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, ανάληψη ευθύνης και δράσης με στόχο το συλλογικό καλό σε τοπικό επίπεδο αποτελούν δεξιότητες, στις οποίες καλούνται να εκπαιδευτούν τα παιδιά του 21ου αιώνα. Οι μαθητές/τριες του σήμερα και μελλοντικοί πολίτες του αύριο καλούνται να σκέφτονται και να δρουν για ζητήματα που αφορούν όχι τους/τις ίδιους/ιες σε ατομικό επίπεδο, αλλά το κοινό καλό. Καλούνται με άλλα λόγια να διευρύνουν την σκέψη τους, να “φύγουν” από το ατομικό συμφέρον και να σκέφτονται συλλογικά παίρνοντας αποφάσεις για όλους!