Συγκέντρωση γονέων στο τμήμα ΔΥΕΠ

Σήμερα στο νηπιαγωγείο ΔΥΕΠ πραγματοποιήθηκε από τις εκπαιδευτικούς του τμήματος συγκέντρωση γονέων. Η συγκέντρωση υποστηρίχθηκε από ταυτόχρονη διερμηνεία σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Οι γονείς των παιδιών των δύο τμημάτων παρευρέθηκαν στην πλειοψηφία τους.  Αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών και τών γονέων και κηδεμόνων σε ζητήματα που άπτονται τόσο της λειτουργίας όσο και του προγράμματος που ακολουθείται.

Ευχαριστούμε θερμά την ΜΚΟ Μεταδραση για την παροχή διερμηνέων και την διάρκεια της συγκέντρωσης.